BQ-YW-258

ดอกไม้สวยงามจัดด้วยความประณีตจากช่างจัดดอกไม้มืออาชีพ
ช่อดอกไม้นี้ประกอบไปด้วย
- ทิวลิป สีเหลือง
- พินคุเชิ่น
- ทานตะวัน
- คาลล่า สีเหลือง
- ทาชิเลี่ยม
- กลอริโอซ่า
ราคา:
฿2,100.00