GD-RD-BB317

ดอกไม้สวยงามจัดด้วยความประณีตจากช่างจัดดอกไม้มืออาชีพ
ของขวัญนี้ประกอบด้วย
ตุ๊กตาหมี - ไซส์ s (กว้าง 27 ซม. x สูง 17.5 ซม.)
กุหลาบสีแดง
ไลเซ็นทัสสีพีช
ดอกดองดึง
ราคา:
฿1,370.00